Got tili

Got tili — qad. German qabilalaridan gotlar tili, german til- lari Sharqiy guruhiga mansub. U Skan- dinaviyadan topilgan mil. AV. 1-a.ga oid yozuv yodgorliklardan ma’lum. Ikki aso- siy shevasi — ostgot va vestgot bo’lgan. G.t.da umumgerman tillariga xos xususi- yatlar — shovqinli undoshlar, unlilar uyg’unlashuvi, analitik fe’l shakllari bo’lgan. Bular hoz. Qrim hududida amalda bo’lgan qad. got tilining (ostgot shevasi- dagi) o. G. de Busbek tomonidan 16-a.da yozib qoldirilgan namunalarida uchray- Di.