Gul

Gul – о’simliklаrning jinsiy ko’payish vazifasini bajaruvchi a’zosi.