Gul formulasi

Gul formulasi – gul tuzilishini 10- tin harflari, simvollar уа raqamlar bilan shartli ravishda ifodalash. Masalan, kosacha – К, changchi – А. tojbarg – S. urug’chi – G.