Gulkosacha

Gulkosacha – gulqo’rg’onning tashqi tomonidagi yashil bargchalar to’plami.