Gulo’rin

Gulo’rin – gulbandning kosacha, gultoj, kosachabarg, changchi va boshqalar joylashgan yuqori qismi.