Homiladorlik

Homiladorlik, bo’g’ozlik – tirik tug’uvchi hayvonlar уа ayol bachadonida bolaning vujudga kelishi, o’sib, yetilishi bilan bog’liq fiziologik jarayon.