Homiy bez

Homiy bez, prostata bezi – erkak jinsiy tizirniga kiruvchi toq bez. O’ziga xos hidli sutsirnon rangli suyuqlik ajratadi уа erkak jinsiy hujayralar harakatini faollashtiradi.