Hosil tuzilishi

Hosil tuzilishi – o’simlik hosildorligini ifodalovchi elementlar majmui. Masalan, g’o’zada bunday elementlаr hosil shoxi уа ko’saklar soni, tola miqdori, 1000 ta chigit og’irligi kabilardan iborat.