Hujayra agregatsiyasi

Hujayra agregatsiyasi, hujayraning to’planishi – hujayralardan ko’p hujayrali to’plarnlarning shakllanish jarayoni. Organizm me’уоrli rivojlanishida yuz beradi.