Hujayra differentsiatsiyasi

Hujayra differentsiatsiyasi – dastlabki hujayra bir хil massasidan har хil ixtisoslashgan to’qirna hujayralarining shakllanishi.