Hujayra oralig’i

Hujayra oralig’i – o’simlik tana hujayralararo kovak (bo’shliq). Turli suyuqlik yoki havo bilan to’lgan bo’lishi mumkin. Maxsus kanallar hosil qiladi yoki gaz almashinuvida ishtirok etadi.