Hujayra qobig’i

Hujayra qobig’i – faqat o’simlik hujayralariga xos va plazmatik mеmbrаnа tashqarisida joylashgan qobiq. Hujayraga qattiqlik beruvchi selluloza tolalaridan iborat bo’lib, shaklni saqlab turadi.