Hujayra seleksiyasi

Hujayra seleksiyasi – seleksiya (tanlash) уо’li bilan mutant hujayralar va undan hosil bo’lgan klon variatsiyalarni ajratib olish usuli.