Hujayralararo aloqalar

Hujayralararo aloqalar – plazmatik membranalarning maxsus qismlari hisobiga hosil bо’ladigan tirik hujayralar o’rtasidagi tolalar.