IQTISODIY XAVFSIZLIK

IQTISODIY XAVFSIZLIK —davlatning iqtisodiy manfaatlari va suverenitetini iqtisodiy sanksiyalar, to’siqlar orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy diskriminatsiya va diktatlardan himoyalanganligi tushuniladi. Undan tashqari, iqtisodiy xavfsizlik deganda, davlatning iqtisodiy manfaatlari tizimini qayta qurish davrida va iqtisodiy beqaror vaziyatlar oqibatida vujudga keladigan xavflardan himoyalanish holatiga aytiladi.