Karrali birliklar

Karrali birliklar – qabul qilingan fizik birliklardan muayyan butun son (10, 100 va hokazolar) marta katta birliklar. Xalqaro birliklar tizimi Si da Karrali birliklar nomini hosil qilish uchun har xil kattalikdagi ushbu old qo’shimchalar qabul qilingan; deka (da, da) — 10′; gekto (g, h) — 102; kilo (k, k) – 103; Mega (M) – 106; giga (g, G) – 109; tera (T) – 1012; PETA (P, R) – 10’5; eksa (E, E) — 10″. Mas, dekalitr — (10 l), megavatt (106 Vt), teranyuton (1012 N) va boshqalar.