LORO HISOBLARI

LORO HISOBLARI – bank tomonidan shu bank vakillari hisoblangan boshqa banklar uchun ochadigan hisoblar.