LOYIHA BOSHQARUVI

LOYIHA BOSHQARUVI – berilgan loyiha cheklovlarini hisobga olgan holda resurslar (mehnat, moddiy va uskunalar)ni rejalashtirish, taqsimlash va nazorat qilishdir.