LOYIHA

LOYIHA- o’zaro bog’liq bo’lgan, ma’lum bir natijaga erishishga yo’naltirilgan va ularni amalga oshirish uchun uzoq muddat talab etiladigan ishlar ketma-ketligi.