Matematika

1. Kamayuvchi 45 taga ortib ,ayriluvchi 15 taga ortsa ,ayirma qanday o`zgaradi

 
 
 
 

2. To’g’ri to’rtburchakning asosi 8sm, balandligi undan 12sm ortiq.Uning perimetrini toping

 
 
 
 

3. 22*18-19*18+18*16-15*16+16*3-10*3ni hisoblang

 
 
 
 

4. 59 ni boʻlganda qoldiq 9 chiqadigan, barcha natural sonlarning yigʻindisini toping.

 
 
 
 

5. Toʻgʻri burchakli uchburchakning katetlari 3 va 4 uning gipatenuzasini top?

 
 
 
 

6. 54+n<71 tengsizlikki qanoatlartiruvchi Natural sonlar ichida eng kattasi qaysi

 
 
 
 

7. 0,00171717…davriy kasr ko’rinishida yozing

 
 
 
 

8. 5 Million 67 ming 890 soni raqamlar bilan yozing?

 
 
 
 

9. Barcha raqamlar yigindisi o’rta arfmetiki nimaga teng

 
 
 
 

10. Kamayuvchi 35 taga ortib, ayriluvchi 25 taga ortsa, ayirma qanday o‘zgaradi?

 
 
 
 

11. 59

 
 
 
 

12. Talaba 5 yilda 31 ta imtihon topshirdi. U har keyingi yilda oldingi yildagiga qaraganda koʻp imtihon topshirgan. Beshinchi kursda birinchi kursdagidan 3 marta koʻp imtihon topshirgan boʻlsa, toʻrtinchi kursda nechta imtihon topshirgan?

 
 
 
 

13. Agar 2a+3/a=6 boʻlsa, 4a²+9/a²=?

 
 
 
 

14. 108567, 108657 ,100969 va 109000 sonlaridan eng kattasi

 
 
 
 

15. 7 million 43ming 210 sonini raqamlar bilan yozing

 
 
 
 

16. 67+h<91 tengsizlikni qanoatlantiruvchi natural sonlar ichidan eng kattasi qaysi?

 
 
 
 

17. Son nurida O(.),A .(16) B.(22) nuqtalar belgilangan O B kesma O A kesmadan qancha uzun

 
 
 
 

18. Agar uch xonali sondan 6 ni ayirsak, ayirma 7 ga boʻlinadi, 7 ni ayirsak, ayirma 8 ga boʻlinadi, 8 ni ayirsak, ayirma 9 ga boʻlinadi . Bu sonni toping

 
 
 
 

19. 300×4000 koʻpaytma necha xonali son boʻladi?

 
 
 
 

20. Qaysi tenglik qoldiqli bo`linish ifodalaydi

 
 
 
 

21. 10 mlrd soni necha xonali son?

 
 
 
 

22. Agar uchburchakning uchlari tomoni teng bo‘lsa nima deyiladi?

 
 
 
 

23. 32*19-29*19+15*19-15*16+14*16-11*16

 
 
 
 

24. Hisoblang:25·9.9·0.4

 
 
 
 

25. Toʻrtburchakning yuzi 48 eni 8ga teng boʻyini toping?

 
 
 
 

26. 48 sonining barcha natural bo‘luvchilari yig‘indisini toping?

 
 
 
 

27. ABC uchburchakda AB=3AC. Uchburchakning C va B uchlaridan oʻtkazilgan balandliklarini nisbati qanday?

 
 
 
 

28. Maktabdan 224 ta a`lochi o`quvchi bor quyidagi taqribiy qiymatlardan qaysi biri aniqroq ?

 
 
 
 

29. 36va49 o’zoro qanday sonlar?

 
 
 
 

30. n+61>75 tengsizlikni qanoatlantiruvchi natural sonlar ichidan eng kichigi qaysi?

 
 
 
 

31. Tenglamani yeching;

x+8,75=16,25

 
 
 
 

32. Boʻlishni bajaring: 1111÷11.

 
 
 
 

33. 1·2·3·4·5·6·7·8 ko’paytmaning oxirgi xonasi qanday raqam bilan tugaydi?

 
 
 
 

34. 3*5<345 tenglik o‘rinli bo‘lishi uchun yulduzcha o‘rniga qanday raqam qo‘yish o‘rinli?

 
 
 
 

35. C nuqta AB kesmada yotadi . Agar AB=48 cm CB=29 cm ekanligi ma’lum bo’lsa , AC=? kesmaning uzunligini toping ?

 
 
 
 

36. Tenglamani yeching: 100-4x=16

 
 
 
 

37. Poezd ustun yonidan 25sek. Da o’tib ketdi, tezligi 20m/s bo’lsa uning uzunligini toping

 
 
 
 

38. N+105>121ttengsizlikni qanoatlantiruvchi natural sonlar ichidan eng kichigi qaysi

 
 
 
 

39. 521 sonini qanday songa bo`linadi to`liqsiz bolinma 34 qolduq 11 bo`ladi

 
 
 
 

40. 2005*2006 yig’indining oxirgi raqamini toping

 
 
 
 

Question 1 of 40