Meandr

Meandr– tekislik daryolarining ilonizi bo`lib burilib – burilib oqishi.