MENDELEYEV DAVRIY QONUNI

MENDELEYEV DAVRIY QONUNI – kimyoning asosiy qonuni.