Metrika

Metrika (polyakcha — metryka) — tug’ilganlik haqidagi guvohnomaning og’zaki nutqdagi nomi.