… Metriya

… Metriya (Yunoncha metreo — o’lchayman) — qo’shma so’zlar bo’lagi. O’lchovlar, miqdorlar o’rtasidagi nisbatlarga aloqadorlikni bildiradi (masalan, geometriya, fotometriya).