Metrika

Metrika — masofa yoki burchakni anikutash qoidalarini ifodalaydigan matematik tushuncha.