Metislar

Metislar (Fransuzcha — birlikda metis, so’nggi lotincha mixticius — aralash dan) — 1) antropologiyada turli irq vakillari o’rtasidagi aralash nikohlardan tug’ilgan avlod. Amerika, Afrika, Osiyo va Avstraliya mamlakatlarida aholining ko’pchilik foizini tashkil etadi; 2) Amerikada evropeoid irq vakillarining indeyslar bilan bo’lgan nikohidan tug’ilgan avlod.