Meteorizm

Meteorizm (Yunoncha meteorismos — yuqori ko’tarilish, dam bo’lish).