Metalloidlar

Metalloidlar (metallar va Yunoncha eidos — ko’rinish, metallarga o’xshash) — 1) metallmaslarning eski nomi; 2) xossalariga ko’ra, metallar va metallmaslar orasidagi holatni egallagan elementlar (bor, kremniy, germaniy, margimush, surma, tellur, poloniy)nnpt ba’zan qo’llanadigan nomi.