Metagenez

Metagenez (meta… va … genez) — avlodlarning ikkilamchi nasl gallanishi shakllaridan biri. Metagenezda jinsiy ko’payadigan individlar nasli jinssiz ko’payadigan individlar nasli bilan almashinib turadi.