Milliy qadriyatlar

Milliy qadriyatlar-millat uchun muhim, jiddiy ahamiyatga ega bo’lgan jihat va xususiyatlar yig’indisi.