Mo’mina

Mo’mina-shariatga e’tiqodli, musulmon qiz; taqvodor ayol