Mo’minmirza

Mo’minmirza-xudojo’y hamda o’qimishli, bilimdon bo’lsin