Murabbiy

Murabbiy-o’quvchi yoshlar va talabalarga axloq-odob, kasb-hunar, ilm-fan sohalarini o’rgatuvchi san’at. Sport mashg’ulotlariga rahbarlik qiluvchi shaxs.