Musiqiy savodxonlik

Musiqiy savodxonlik-musiqaga oid bilim, ko’nikma va malakaga ega bo’lish.