Musiqa xonasi

Musiqa xonasi-musiqa fanini o’qitishda dars va darsdan tashqari mashg’ulotlarni samarali tashkil etishga qaratib maxsus jihozlangan o’quv xonasi.