Musiqa o’qitish metodikasi

Musiqa o’qitish metodikasi-1) musiqa ta’limi nazariyasi hamda metodikasi bo’yicha talabalarga muayyan bilim, ko’nikma, malakalar hosil qilishga yo’naltirilgan o’quv fani; 2) musiqa o’qitish metodikasi xususiy pedagogikaning alohida tarmog’i.