Musiqa o’quv predmeti

Musiqa o’quv predmeti-o’quvchilarga badiiy-musiqiy ta’lim-tarbiya berishga qaratilgan o’quv predmeti.