Mustaqil bilim olish

Mustaqil bilim olish-ta’lim muassasalaridan tashqari mustaqil ravishda olingan bilim.