Mustaqillik darslari

Mustaqillik darslari-O’zbekistondagi ta’lim muassasalarida 1991 yildan joriy qilingan o’quv mashg’ulotlari.