Mustaqil ma’lumot

Mustaqil ma’lumot-bu avlodlar tarbiyasini, fan va texnika yutuqlarini o’z ichki tuyg’ulari asosida mustaqil o’rganishga qaratilgan harakatlar majmuasining natijasi bo’lib, insonning shaxsiy qobiliyatlarini rivojlantirish jarayoni.