Ninachilar

Ninachilar, so’zanaklar – hasharotlar turkumi. Katta boshining ko’p qismini yirik ko’z egallagan. Ikki juft uzun to’rsimon qanotlari bог. Lichinkalari suvda yashaydi.