Niobiy qotishmalari

Niobiy qotishmalari – niobiy bilan boshqa elementlarni aralashtirib olinadigan, yuqori (1000° dan yuqori) temperaturaga chidamli materiallar. Vanadiy, tsirkoniy, volfram, molibden va grafit bilan legirlab tayyorlangan Niobiy qotishmalari eng sifatli hisoblanadi. Masalan, VN-3 markali qotishma tarkibi: molibden (mo) — 4,0 — 5,2 %, tsirkoniy (Zr) — 0,8 — 2,0%, uglerod (S) — 0,08 — 0,16% va qolgani niobiy. Niobiy qotishmalari vakuum-yoyli, elektron-nurli va plazma pechlarda olinadi. Niobiy qotishmalari bosim ostida yaxshi ishlanadi, payvandlanadi; ulardan pokovkalar, listlar, quvurlar tayyorlanadi. Niobiy qotishmalari motorsozlik, samolyotsozlik va raketasozlikda konstruktsion material sifatida ishlatiladi.