Nog’ora parda

Nog’ora parda – umurtqali hayvonlar qulog’idagi tashqi eshitish yo’lini nog’ora bo’shlig’idan ajratib turadigan parda.