Obligat parazit

Obligat parazit, zaruriy tekinxo’rlik – parazitning mazkur organizm (xo’jayin) to’qimasi yoki shiralarisiz, ya’ni parazitlik qilmasdan yashay olmaslik, ko’paya olmaslik xususiyati.