Oligotroflar

Oligotroflar – oziq moddalari kam bo’lgan muhitdа rivojlanadigan organizmlar.