Oogamiya

Oogamiya, tuxum qo’shilishi – jinsiy ko’payish usullaridan biri bo’lib, qo’shilayotgan gametalar shakli уа xususiyatlari bir-biridan keskin farq qiladi. Masalan, yirik, harakatsiz tuxumhujayra bilan juda kichik, harakatchan, xivchinli spermatozoidning qo’shilishi.