Operon

Operon – nazorat qiluvchi bir nechta struktura genlarining to’plami.