Ortega Saavedra

Ortega Saavedra (Ortega Saavedra) Daniel (1945 y.) — Nikaragua prezidenti (1985-90), Sandinochilar milliy ozodlik fronti (SMOF) milliy rahbariyati ijroiya komissiyasi koordinatori (1985 yildan). SMOF Milliy rahbariyati a’zosi (1965 yildan), Milliy uyg’onish hukumati rahbarlik kengashi koordinatori (1981-85).