Osma ko’prik

Osma ko’prik — egiluvchan elementlar (kabel, sim, arqon, zanjir va boshqalar)ga osilgan ko’prik. Uning transport katnaydigan va odamlar yuradiganlari ko’proq qo’llaniladi. Osma tizimlar, asosan, avtomobil yo’llarida, shahar ko’priklarida, jarlar, ko’rfazlar usti- dan yo’l o’tkazishda ishlatiladi.