Oson eriydigan qotishmalar

Oson eriydigan qotishmalar — qalayning nisbatan pastroq temperatura (taxminan 232°) da eriydigan qotishmalar. Tarkibida turlicha nisbat va uyg’unlikda ushbu elementlar bo’ladi: Sn (qalay), Bi (vismut), In (indiy), Pb (qo’rg’oshin), Cd (kadmiy), Zn (pyx), Sb (surma), Ga (galliy), Hg (simob) va boshqalar. Kavsharlar, eruvchan saqlagichlar, metal surkama (zamazka) lar, quyma qoliplar va zichlagichlar tayyorlanadigan materiallar sifatida ishlatiladi.